enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 203

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

aixvar, assrtir, atrdiment, avrrit, brdell, btifarra, brúixla, bfetada, btlletí, btxaca, calrós, capítl, cartlina, cberteria, cbrir, cmplimentar, cmplir, cònsl, cirassa, descbriment, desmntar, embtit, escaplir, escpir, escrúpl, escllera, fnament, fòrm, gvern, hngarès, jglar, jventut, mntanya, mntar, mssol, ndrir, pèndl, pdrit, plir, rètl, retlar, rigrós, rbí, rí, rmanès, rssinyol, sfrir, srgir, sspir, sbrnar, sfcar, spèrbia, sprtar, títl, tnyina, trró, trimf, tramntana, trmell, trment.