enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 100

Convé tenir present que entre el català i el castellà hi ha cassos de discrepància, els principals dels quals trobaràs a continuació:

Completa els mots següents amb o o u:

 

dificil
cartlina  còns escrúp cbrir  
atrdir  furónc plir  rí  
capít ressrgir  sfrir  rbí  
srgir  cmplir  assrtir  bfetada  
escpir  sfocar  sspir  trró  
mntanya  sportar  Jan  brúixla  
sbornar  trment  jventut  esdrúix 
tít ndrir  mnyó  gvern