enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 209

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

bca, bqueta, bcal
crb (ocell), crbató, crbera
crb, crba, encrbar, crvatura, crvilini
dlç, dlçor, dlcificar
hme, hmenot, hmanisme, hmanitat
jve, jvent, jventut, jvenil
mcador, mcar, mcosa, mcositat
plma, plmall, plmífer
títl, titlar, titlació
vlcà, vlcanisme, vlcanologia