enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 211

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Un nmbrós grup d'usuaris va viure ahir una altra jrnada negra a cnseqüència de l'avaria de trens. Els prblemes més imprtants es van prdir a les línies emprdaneses, amb la cancel·lació de la meitat dels trens prevists fins a primera hora de la tarda. Els afectats, avrrits d'haver de sprtar el servei deficient que fereix l'empresa pel reiterat incmpliment de l'hrari, van celebrar una assemblea en què es van cnstitir com a grup i van instal·lar una taula per recllir signatures de queixa davant de diferents estacions, signatures que pretenen prtar a l'òrgan gvernamental cmpetent. A més, els afectats cnsideren que ni la retlació ni les srtides d'emergència ni els avantatges per al jvent i la gent gran són adequats. L'empresa ha anat traient imprtància als fets i els ha avaluat com a lleus, tot i la freqüència amb què han ocrregut darrerament.

Més exercicis com aquest...