enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 102

Completa amb o o u les frases següents:

 

dificil

Encara que no v lgueu  venir a l'Emp rdà,  c mpreu-vos  la brúix la.  
Agafa el c llerot  i remena el s fregit  amb t nyina.  
Diu que quan p gueu  li compreu tres barres de t rró  de Xix na.  
Quan s rtia  vaig tr bar  aquell tip s tan estrany.  
P jant  la m ntanya  em vaig fer mal al t rmell.  
El r ssinyol  és un tòpic de la p esia  j glaresca.  
Tot l'esti   que anem atrib lats  per culpa del corre   de Nàp ls.  
A Vic vam omprar  un ass rtit  d'emb tits:  b tifarra  i ll nganissa, sobretot.  
El b tlletí  del Liceu an ncia  un canvi de foc s al teatre.  
Deixa la pl ma a l'est ig  si no la v ls perdre.