enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 254

Els verbs següents acaben en -isar, -issar o -izar. Escolliu l'opció correcta per a cada buit.

 

dificil
real  enc  simpat  hipnot  
apall  catalan  gu  mecan  
local  aferr  -secanal  agil  
cot  tam  rev  civil