enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 43

Omple els buits amb s o z segons correspongui.

 

dificil
Ha comprat una dotena d'ous.  És l'hora d'esmorar.  
Han trobat objectes de brone.  El pinell és massa gruixut.  
Lluiten per una bona caua.  Hi has d'afegir un ero.  
La maia era molt vella.  Són caos complicats.  
El públic aplaudia amb entuiasme.  La crii és evident.  
Les leions de menisc són freqüents.  Tenia catore gats.