enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 56

Omple els buits amb les grafies: s, ss, c o ç

 

dificil

• La primera màquina de fre ar  feia molta fre 
• No són capa os  de fer un projecte intere ant. 
• En aquell calaix de  astre  hi havia una pòli a  de cinquanta pe etes. 
• A sobre hi havia una capa espe a de fang.  
• La mestre a  va ficar-se a la bo a   la cabe a d'alls. 
• Al circ hi havia un palla o  que feia anar una pu a amb bicicleta.  
• Els profe ors  van dir que tenia voca ió científica. 
• Tenia molta pre a  per comen ar  a aprendre medi ina. 
• El cirerer d'arbo   pot a olir  mides con iderables. 
• L'esbar er  apareix en fons de valls i espais de tran ició  on forma bardi es. 
• L'estepa blanca és un arbu t  que no pa a  el metre d'al ària.