enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 57

Omple els buits amb les grafies: s, ss, sc, c o ç

 

dificil

• La capa itat  per desenvolupar la con iència  de cla e  caracterit a  la
so ietat capitalista.  
• El pre oner  va ingre ar  di abte  al calabó .  
• L'eri ó  avan ava  sen e  fer ni mica de fre a.  
• A la pla a,  els reflexos a les fine tres  d'un edifi i  em recorden un terrat amb
llen ols  a ecant-se.  
• On podem anar de vacan es  als Paï os Catalans?  
• Tenim l'esperan a  que us agradaran els en iams  
• La Lena no pot fer el pe ebre  sen e  mol a.