enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

activitat núm. :: 127

Completa els buits d'aquestes oracions amb a o e:

 

dificil

1. Aquesta nena està molt febl . Valdrà més que  la portem a la pediatr .
 2. Encara que no és tan tendr m'estimo més  comprar la carn ben magr .
 3. Hi ha una via més direct  per resoldre  aquest problem ,
però no és la més  correct .
 4. L'Anna és l'arquitect  del  project .
 5. Digues a la teva sogr  que ja tinc  el cov  de vímet que va veure a  Rib s.
 6. El senyor Estev  tenia un caràcter  r ncuniós  i  ixut.
 7. Era inútil s rgir aquell llençol tan  esp rracat.
 8. Les or netes han fet el niu al  r có de la   t ulada.