enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

activitat núm. :: 59

Escriu la forma adequada de les sintagmes següents , reemplaçant "_" amb una e o una a segons correspongui.
Ex: Ells ballav_n -> Ells ballaven

 

dificil
Veur_ la padrina  Córr_r molt  
Em sembl_ que sí  Pau, ompl_ el got!  
Obr_ la porta!  M' escolt_s o no?  
Ara no ens sent_n  Anàv_u tots junts?  
Em trob_s a faltar?  Sortí_u junts?  
Beur_ a galet  Jo ho comprari_ tot  
Elles corri_n molt  Vin_ amb mi!  
No vení_u junts?  No ho havi_s fet