enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

activitat núm. :: 222

Fes clic sobre ● (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb a o e.

 

dificil

Poden etiquetar-se com a "artesans" els formatges elborats pels productors amb llet del seu propi rmat i amb un període de mdurció mínim de 100 dis.
Una stella és un tros curt que es dsprèn d'una fusta en sentit longitudinal.
Una ssemblea és un òrgan polític en una organització que ssumeix decisions.
Un bnista és una persona que trballa el bnús i altres fusts fins, especialment per fer-ne mobls.
Un stndard és una bandera o snyera.
Una snefa és un dorn tixit o estampat que hom sol fer arran de ls vores en ls mocadors, ls dossers, ls cortins, ls flssads, etc.
Un almogàver era un guerrer d'ofici que, servia per a fer incursions en terrs musulmans.
La srgntana comuna és la més freqüent i hom la troba sovint grimpant per ls prets ssolllades, rocalls, etc.