enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies m n i ny

activitat núm. :: 247

Omple els buits de les frases següents amb la grafia adient:

 

dificil

Queien flocs de neu, i la te peratura era molt freda: circu stàncies i illorables per celebrar un autèntic Nadal.
 Passava hores i hores conte plant  l'i finit i pensant en la sa faina que feia sa mare.
 Mentrestant l'Assu ta, la i fermera, e fadada perquè anava tard, va tornar al consultori.
 Tens els diners que vols i ta ateix no te'n serveixes!
 És i oral que hi hagi queviures e agatzemats, mentre la gent passa fam!
 El co table del co te Ramon B. viu a Barcelona,  la ciutat co tal.
 El llibre El falcó del co te co ta la vida del co te Ramon Berenguer.
 L'exalcalde ha ingressat a la presó per les presu tes irregularitats co tables.
 Durant la Segona Guerra Mundial les colu es i els revestiments de marbre  de l'a fiteatre quedaren destruïts.
 Al centre de la badia de Roses, el cà ing l'À fora us obre les seves portes.
 Maduro afirma que Chávez s'està so etent  a tractaments su ament durs.