les grafies m n i ny

Enxaneta.info utilitza 'cookies' de tercers per a recollir informació sobre les seves visites. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu el seu ús. Entesos!
Més informació.

Davant d'una consonant, la pronunciació no ens indica sempre si cal escriure una m o una n:

1 S'escriu m

• Davant de b, p i m s'escriu m

EXEMPLE: ambició, embenar, combatre, rambla, ample, company, exemple, emmetzinar, immens, commoure, gemma...

COMPTE: els mots compostos com:
granment, tanmateix, benmereixent, benparlat, enmig...
s'escriuen amb n.

• Davant de f s'escriu adés m, adés n

EXEMPLE: camfora, triomf, nimfa, amfibi, amfiteatre, simfonia...

COMPTE: els mots que comencen pels prefixos:
con-: confort, confecció, confusió...
en-: enfilar, enfornar, enfonsar...Però: èmfasi, emfisema...
in-: infinit, infidel, inferior...

• S'han d'escriure amb mp encara que la p sigui muda:

atemptat, temps, símptoma, temptació, exempt,
i els mots acabats en -sumpte i sumpció

2 S'escriu m o n segons la pronúncia

• Davant de n s'escriu adés m, adés n

mn: amnistia, columna, gimnàstica, himne, solemne ...
nn: innat, ennegrir, connectar, perenne...

3 S'escriu n

• Davant de v s'escriu adés n

EXEMPLE: enviar, invasió, canviar...

COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
tramvia, duumvirat, triumvirat, circumval·lació, circumvolució...
(el prefix circum- s'escriu sempre amb m)

• Davant de les altres consonants s'escriu generalment n

COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
somriure, premsa, comte (títol de noblesa), empremta, impremta, tramvia, triumvirat...
i tots els mots començant amb el prefix circum-: circumferència, circumstància, circumvolució...

4 La grafia ny

La lletra y tot y que pertany a l'alfabet català només la podem trobar combinada amb la n per formar el digraf ny
bunyol, banya, cabanya, juny, puny...