enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies m n i ny

Davant d'una consonant, la pronunciació no ens indica sempre si cal escriure una m o una n:

1 S'escriu m

• Davant de b, p i m s'escriu m

EXEMPLE: ambició, embenar, combatre, rambla, ample, company, exemple, emmetzinar, immens, commoure, gemma...

COMPTE: els mots compostos com:
granment, tanmateix, benmereixent, benparlat, enmig...
s'escriuen amb n.

• Davant de f s'escriu adés m, adés n

EXEMPLE: camfora, triomf, nimfa, amfibi, amfiteatre, simfonia...

COMPTE: els mots que comencen pels prefixos:
con-: confort, confecció, confusió...
en-: enfilar, enfornar, enfonsar...Però: èmfasi, emfisema...
in-: infinit, infidel, inferior...

• S'han d'escriure amb mp encara que la p sigui muda:

atemptat, temps, símptoma, temptació, exempt,
i els mots acabats en -sumpte i sumpció

2 S'escriu m o n segons la pronúncia

• Davant de n s'escriu adés m, adés n

mn: amnistia, columna, gimnàstica, himne, solemne ...
nn: innat, ennegrir, connectar, perenne...

3 S'escriu n

• Davant de v s'escriu adés n

EXEMPLE: enviar, invasió, canviar...

COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
tramvia, duumvirat, triumvirat, circumval·lació, circumvolució...
(el prefix circum- s'escriu sempre amb m)

• Davant de les altres consonants s'escriu generalment n

COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
somriure, premsa, comte (títol de noblesa), empremta, impremta, tramvia, triumvirat...
i tots els mots començant amb el prefix circum-: circumferència, circumstància, circumvolució...

4 La grafia ny

La lletra y tot y que pertany a l'alfabet català només la podem trobar combinada amb la n per formar el digraf ny
bunyol, banya, cabanya, juny, puny...