enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies m n i ny

activitat núm. :: 33

Omple els buits de les frases següents amb la grafia adient:

 

dificil

• El tra via de circu val·lació ha deixat pas a l'autobús, que s'e fila pertot arreu.
• Els a fibis viuen en terra i en aigua.
• Una bra ca es co fonia amb una ni fa. 
• E pra grans circu loquis per dir coses ben pere tòries 
• Amb gran è fasi ens va co fessar la i ocència del co te Ramon. 
• L'A a s'e irallava en el reflex de l'aigua, com una ni fa. 
• És i oral que hi hagi queviures e agatzemats mentre la gent passa fam.