enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies r/rr

activitat núm. :: 217

Fes clic sobre ∅ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb r o rr.
Deixeu ∅ si no cal afegir-n'hi cap.

 

dificil

Si sap tracta amb tothom, tant és que sigui un ministre com un paacaire.
Sempre la tobaràs xeant amb les veïnes.
He aibat el prime.
El cel era cla quan vaig ana a dormi.
Vaig teni moltes esgaifances i temolos.
Aquell encaegat de guarda-oba sempre t'oferia un somriure.
Van aenca aquell arbre de soca-el perquè feia nosa per al coneu.
Li agrada molt enaona.