enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies r/rr

activitat núm. :: 214

Fes clic sobre ∅ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb r o rr.
Deixeu ∅ si no cal afegir-n'hi cap.

 

dificil

Es va fe un autoetrat poc ealista.
Hem fet posa una eixa de feo al balcó.
En Ricard i la Claa fan suar vaixells de pape damunt l'aigua.
Voldria sabe per què tothom coe pel caer.
La blavo del mar em produeix enyo.
De tant pendre el sol, t'ha quedat la pell ben toada.
Ha aibat un caegament d'aòs. El record se li havia esboat de la memòria.
Les rodes de la caossa són de feo.
El van inteogar d'una manera totalment iacional.
Se sentia a la sala un xivai infenal.

Més exercicis com aquest...