enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies r/rr

activitat núm. :: 153

Completa amb r o rr els mots següents.

 

dificil
• cóer  • baal  • pa • ce 
• aòs  • folar  • espàec  • coneu  
oca  emei  • rie • se 
• enedar  • ca • ameicana  • vidier  
• iisori  • pre ogativa  • eadicar  • pouc