enllaç cap a la nova Enxaneta

collir, cosir, sortir, poder, voler...

activitat núm. :: 190

Els verbs collir, cosir, sortir, escopir, tossir i els seus derivats tenen alternances de o i u a l'arrel. Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Poder
No pc venir a passejar i ells tampoc pden.
Pdríeu enlairar el globus?
Abans pdíem anar a fer gimnàstica.
Pdreu llegir l'informe avui mateix? Qui no pgui que m'ho digui.
Voler
Vll explicar-vos un conte.
Els avis vlien convidar-vos a sopar.
Qui vlgui sortir que vingui amb mi.

Més exercicis com aquest...