enllaç cap a la nova Enxaneta

collir, cosir, sortir, poder, voler...

activitat núm. :: 188

Els verbs collir, cosir, sortir, escopir, tossir i els seus derivats tenen alternances de o i u a l'arrel. Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Jo cllo. Si tu cllissis ell també clliria.
Jo pc. Si tu pguessis ell també pdria.
Jo srto. Si tu srtissis ell també srtiria.
Jo cso. Si tu csissis ell també csiria.
Jo trbo. Si tu trbessis ell també trbaria.
Jo vll. Si tu vlguessis ell també vldria