enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies b/v

activitat núm. :: 2

Completa cada mot amb b o v.

 

dificil
can_i  tom_ar  en_eja  
bom_a  em_otit  con_idar  
em_olicar  con_eni  en_oltar  
am_ulant  tim_al  tom_ar