enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies b/v

1 s'escriu B

• davant de l (poble, blanc ...) i de r (branca, brava...)

poble, blanc, branca, brava...

davant de l: acoblar, amable, blanc, blau, blog, oblidar, poble..

davant de r: arbre, branca, bram, braç broma, brava, embravir, celebrar...

Excepció: Vladimir

• darrere de m: embenar, tombar.. (però: tramvia, circumval·lació, triumvir..)

embenar, tombar...

 • ambició
 • ambient
 • ambulància
 • bomba
 • cambra
 • combat
 • combustible
 • desembre
 • embravir
 • embenar
 • embolicar
 • escombra
 • ombra
 • semblar
 • tombar

Excepció: circumval·lació, duumvir, triumvir, tramvia, triumvir

• de vegades dintre d'una mateixa família de mots la p es transforma en b:

llop -> lloba, rep -> rebre

 • llop -> lloba, llobató...
 • sap -> saber, sabem
 • cap -> cabdell, cabdal
 • decep -> decebre, decebut
 • percep -> percebre
 • rep -> rebre, rebut

2 s'escriu V

• darrere de n:

envestida, minvar, canvi, conversa...

 • canvi
 • conveni
 • convidar
 • envà
 • envàs
 • enveja
 • envernissar
 • envestir
 • enviar
 • envoltar
 • invent
 • minvar

• en les terminacions de l'imperfet d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació

-ava, -aves, -ava, àvem, -àveu, -aven

cantava, cantaves...
trobava, trobàveu...
canviaven, canviàvem...
buscaves, buscàvem...
parlàveu, parlaven...

• de vegades dintre d'una mateixa família de mots la u es transforma en v:

blau -> blava, blavós; caliu -> escalivar...

 • actiu -> activa
 • arxiu -> arxivador
 • blau -> blavor
 • brau -> brava
 • clau -> clavar
 • esclau -> esclava
 • hauré -> havia
 • meu -> meva
 • moure -> moviment
 • neu -> nevar
 • suau -> suavitat
 • tou -> tova

Cal remarcar:
hauré -> haver, havia, havent..
beuré -> bevem, beveu, bevent..
deuré -> devem, deveu, devent..
escriuré -> escrivint, escrivia..

 

3 discrepàncies entre el català i el castellà

B en català, V en castellà

Àlaba -> Álava, baf -> vaho, beina -> vaina...

 • Àlaba -> Álava
 • baf -> vaho
 • beina -> vaina
 • baró -> varón
 • bena -> venda
 • berbena -> verbena
 • berruga -> verruga
 • biga -> viga
 • bolcar -> volcar
 • basc -> vasco
 • Biscaia -> Vizcaya
 • calb -> calvo
 • desimbolt -> desenvuelto
 • bil -> vil
 • rebentar -> reventar
 • rebolcar -> revolcar
 • saba -> savia

V en català, B en castellà

avet -> abeto, avorrir -> aborrecer, avi -> abuelo...

 • vernís -> barniz
 • vermell -> bermejo
 • volta -> bóveda
 • voltor -> buitre
 • avet -> abeto
 • avorrir -> aborrecer
 • avi -> abuelo
 • alcova -> alcoba
 • raval -> arrabal
 • arrova -> arroba
 • avet -> abeto
 • avorrir -> aborrecer
 • avi -> abuelo
 • bava -> baba
 • canvi -> cambio
 • cascavell -> cascabel
 • cavall -> caballo
 • covard -> cobarde
 • envestir -> embestir
 • esvelt -> esbelto
 • Esteve -> Esteban
 • governar -> gobernar
 • gravar -> grabar
 • fava -> haba
 • Havana -> Habana
 • haver -> haber
 • llavi -> labio
 • pavelló -> pabellón
 • prova -> prueba
 • rave -> bano
 • savi -> sabio
 • taverna -> taberna
 • trava -> traba
 • trèvol -> trébol

 

4 parelles de mots escrits amb b o amb v

• Alguns mots que tenen un significat diferent segons s'escriguin amb b o amb v:

baca/vaca, beure/veure, ball/vall...

 • abís (abisme)/avís
 • baca/vaca
 • bacant (de Bacus)/vacant
 • bacil·lar/vacil·lar
 • baga (obac, nus)/vaga
 • balisa/valisa
 • ball/vall
 • bident (de dues dents)/vident
 • ban (governador)/van (anar)
 • bast (mancat de finor)/vast
 • bell/vell
 • bena/vena
 • beta (β)/veta
 • beure/veure
 • bisó/
 • bola/vola
 • botar/votar
 • buit/vuit
 • bull (bullir)/vull (voler)
 • cabo (caber)/cavo (cavar)
 • Núbia (Àfrica)/núvia
 • probable/provable (de provar)
 • roba/rova (mesura de pes)
 • Sabina/savina (Juniperus)