enllaç cap a la nova Enxaneta

Regles d'accentuació

activitat núm. :: 171

Fes clic sobre les vocals que vols accentuar (tantes vegades com calgui) i poseu els accents i les dièresis que hi falten.

 

dificil

Declaracio de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya (continuacio)

-Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unio Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democracia, el compromis amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els pobles d'Europa i l'aposta pel progres economic, social i cultural.
-Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democratic i l'exercici del dret de decidir.
-Paper principal del parlament. El parlament, com a institucio que representa el poble de Catalunya, te un paper principal en aquest proces i, per tant, s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinamiques de treball que garanteixin aquest principi.
-Participacio. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer particips actius en tot aquest proces el mon local, i el maxim nombre de forces politiques, agents economics i socials, i entitats culturals i civiques del nostre pais, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja el conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d'aquest proces democratic de l'exercici del dret de decidir del poble de Catalunya.

Declaració de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya