Regles d'accentuació

Enxaneta.info utilitza 'cookies' de tercers per a recollir informació sobre les seves visites. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu el seu ús. Entesos!
Més informació.

I. S'accentuen els mots aguts que acaben en alguna de les dotze terminacions:

  • a, as
  • e, es, en
  • i, is, in (posat que la i NO sigui la segona vocal d'un diftong decreixent.)
  • o, os
  • u, us (posat que la u NO sigui la segona vocal d'un diftong decreixent.)

Ex.: demà, matalàs; mercè, francès, comprèn; camí vernís, esplín; carbó, saborós; oportú, abús.

II. S'accentuen els mots plans que no acaben en cap de les dites terminacions.
Ex.: àrab, rònec, àcid, pròleg, dèbil, àtom, cànem, diàfan, príncep, herbívor, inèdit, antídot, apèndix, anàveu, diguéssiu, tròlei.

III. S'accentuen tots els mots esdrúixols.
Ex.: ànima, època, mètode, física, màxima, brúixola, àrea; història, dèria, sèrie, ciència, gràcia, pèrdua, àrdua, perpètua, conspícua.

Per saber com hem d'accentuar una e o una o hem de tindre en compte la pronunciació.
En cas de dubte consulteu les recomanacions que hi ha a continuació:

Pel que fa la e:
  accent obert accent tancat
aguts la majoria dels mots acabats en :-è, -ès, -èn
cafè, ofès, aprèn, sorprèn...
entén, pretén, tindré...
accés, després, excés, congrés, només, també
plans la majoria: cèntim, dèbil, cèrcol, pèsol...
alguns infinitius: conèixer, estrènyer, vèncer...
alguns infinitius: ésser, néixer, témer, créixer...
algunes formes verbals: érem, diguérem, féssim..
esdrúixols gairebé tots:
comèdia, ètica, matèria...
alguns mots: cérvola, església, feréstega..

 

Pel que fa la o:
  accent obert accent tancat
aguts alguns mots: això, allò, arròs, però, repòs, terròs... la majoria: cançó, botó, atenció, camió, educació...
plans la majoria: sòcol, lògic, mòbil, pròxim, pròleg... alguns infinitius: córrer, recórrer..
algunes formes verbals: fórem, fóreu, fóssim...
alguns mots: estómac, furóncol..
esdrúixols gairebé tots:
còlera, còpia, crònica, òpera, història, memòria...
alguns mots: fórmula, pólvora, tómbola, tórtora...