enllaç cap a la nova Enxaneta

derivació

activitat núm. :: 140

Amb l'ajut dels sufixos -edat, -etat, -dat, -tat, escriu el substantiu que en resulta.
Exemple: bo: bondat

 

dificil
honest:  breu:  
segur:  escàs:  
cast:  sol:  
clar:  mal:  
igual:  vague:  
sec:  net: