enllaç cap a la nova Enxaneta

derivació

activitat núm. :: 133

Escriu la paraula que falta a la frase i que és derivada de la que hi ha en negreta

 

dificil
El barri antic és . Les muralles daten del segle XIII.  
A la fira d' de Vic venen objectes i mobles antics 
Nosaltres tenim les arrels aquí. Ens hi sentim  
Necessita una mica de coratge. Que algú l'  
L'avió no va arribar a tocar a terra. Va esclatar abans d'  
Els nens que tenen por són uns   
L'artefacte explotarà més tard. És d'efecte   
El departament de finances m'ha una part del projecte.  
És un covard. Qualsevol cosa l'