enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies b/v

activitat núm. :: 197

Fes clic sobre ◆ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb b o v.

 

dificil

Sempre arriaa tard a les reunions.
Avui m'he lleat a les vuit del matí per anar a emproar-me una gaardina.
M'he deixat el mòil engegat en una reunió.
L'adocat de la família trealla en un cas de diorci.
Acaa d'arriar l'adocat.
L'avi caminaa amunt i aall tot aorrit.
Els sais viuen als núols.
Haent dinat tenia els llais molt ermells.
El goern va aortar la insurrecció.
Els bascos no solen pas ser coards.
Si voleu aproar el curs, us heu d'espailar.
Amb l'Estee ens escriim soint.
Se m'ha reentat la roda.
Li han comprat un caall de cartró.