enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies b/v

activitat núm. :: 1

A principi de síl·laba, davant l i r s'escriu b.
Comprova la regla i omple els espais en blanc.

 

dificil
bi_lioteca  assem_lea  _rossa  
_rollador  esta_le  _ressol  
accepta_le  ar_re  cele_rar  
mo_le  lli_re  _lanquejar  
ca_rit  ama_le  fe_le  
cam_ra  _lindatge  pe_re  
_ranca  _ruixa  om_ra