enllaç cap a la nova Enxaneta

els verbs

activitat núm. :: 9

Completa les frases amb la forma verbal adient (persona i temps) del verb indicat entre parèntesis.

 

dificil
Abans ella sempre (donar) caramels als nens.  
Mira que la botiguera no et (donar) la fruita tacada  
Digues-li que (aixecar-se) de seguida.  
Maria, (aixecar-se) de seguida.  
La mare vol que (anar) al mercat  
Li he dit que (penjar) la roba.  
Si tu (penjar) la roba més estirada, no s'arrugaria tant.  
No (lligar)  el gos aquí  
Tu sempre (lligar) el gos aquí.  
Els rètols normalment (indicar) el camí.  
Aquest estiu ells no (passar) les vacances a Salou.  
Aquest any (nosaltres estar) un mes a Londres.  
Nosaltres us (pregar) que confirmeu l'assistència  
Ell et (pregar) que vinguis