enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 64

Omple els buits amb les grafies: s/ ss o c/ ç

 

dificil
reultat  reemplaar  aistir  eers  
raionals  oell  llió  estaió  
canó  profeor  neceitava  funió  
poliia  dan atro  perona  
tout  conell  cla llenem  
llen estaió  canó  pe 
peeta  enert  pan ra