enllaç cap a la nova Enxaneta

la dièresi

activitat núm. :: 38

Els verbs de la primera conjugació acabats en -ear, -iar, -uar tenen formes amb dièresi.
Completa els buits amb la forma que hi correspongui del verb entre parèntesi.

 

dificil
Vol que (canviar) jo la roda del cotxe.  
Confio que ells mateixos (anunciar) l'esdeveniment.  
És important que (actuar tu) amb naturalitat.  
Cal que (pronunciar tu) amb molta cura aquestes paraules.  
Volen un estudi que (evidenciar) l'erosió del sòl.  
Em demana que jo mateix (avaluar) el seu fill.  
Per evitar que l'aparell (avariar-se), cal posar-hi oli.  
És possible que (desviar-se) el trànsit a la ronda de Dalt en sentit Llobregat.  
Hi ha ordres perquè tothom (evacuar) el campament aquesta nit.  
Em diu que val més que no em (refiar) gaire.  
Encara que hi  (suar) ho has de fer avui mateix.