enllaç cap a la nova Enxaneta

derivació

activitat núm. :: 136

Escriu la paraula que substitueixi tots els mots en negreta i que sigui el derivat d'un d'ells

 

dificil
Va ser un dia que no es pot oblidar  
Hi creixen les plantes com si fossin en un espai protegit del fred de l'hivern  
La caixa no tenia prou líquid per pagar tots els deutors.  
Era natural de Polònia.  
Van tornar a cobrir de quitrà la carretera vella.  
Abans de la subhasta van tornar a fer la valoració de la casa.  
Van pintar amb vernís la taula i les cadires