enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

activitat núm. :: 58

Escriu la forma adequada de les sintagmes següents , reemplaçant l'espai amb una e o una a segons correspongui.
Ex.: Ells ballav_n -> Ells ballaven

 

dificil
Ells ballav Port-me'ls tots  
A veur si ho sap!  Corr que fas tard!  
Jugàvm a nines.  Ningú no m'estim 
Viur per veure.  No tenn cap idea.  
T'espers o no?  Voldrím berenar.  
Jo no ho sabi Jo sortiamb ell.  
Tu hi anavs molt.  Toc el dos!  
No qued cap lloc.  Perdn l'oremus.