enllaç cap a la nova Enxaneta

l'article definit

1 Definició

L'article definit és una categoria gramatical que exerceix principalment la funció de determinar un nom ja conegut. Formalment, precedeix el nom i concorda en gènere i en nombre amb el substantiu del qual depèn.

2Morfologia

L'article definit presenta una variació de gènere i nombre:

    masculí femení
sg. davant consonant el la
davant vocal o h l' l'
pl.   els les

3Apostrofació

Com a regla general, quan la paraula que els segueix comença per vocal o h:

el -> l'   la -> l'

EXEMPLES: l'avi, l'egua, l'invent, l'orgue, l'ull, l'hivern...

També s'apostrofen quan el mot següent es pronuncia amb un so vocàlic inicial, encara que comenci amb una altra grafia:

  • paraules d'origen estranger: l'stop, l'SOS, l'esmòquing...
  • les xifres (si quan s'escriuen amb caràcters alfabètics s'apostrofen:): l'1, l'11, l'XI...
  • les sigles: l'FMI (l'efa ema i) l'IVA, l'ESO, l'UCI, l'ONCE, l'ONU, l'OTAN, l'URSS...
    però: la UEFA, la UNESCO, la UNICEF....

4NO s'apostrofen:

  • els mots que comencen amb "h" (hac) aspirada
    - el hall, el hòlding
  • Davant d'un mot femení començat amb "i" "u" (hi/hu) àtones
    - la idea, la il·lusió, la hipòtesi, la història; la unitat, la universitat, la humitat.
  • Davant "i" "u" (hi/hu) consonàntica:
    - el iaio, el ioga, el iogurt, el hiatus, el iode, la iarda, la ionosfera, la hialita, la hiena. Excepció: l'ió (àtom, satèl·lit)
  • Per evitar confusions per homofonia:
    - la una (hora), la ira, la host, la anormalitat, la asexualitat, la asimetria, la asincronia...
  • Davant del nom de les lletres:
    - la a, la ena, la hac, la ela.

5Contracció

Darrere les preposicions a, de i per els articles el i els es contrauen i adopten les formes al/als, del/dels, i pel/pels

 

  EL + consonant EL + vocal ELS
a al a l' als
de del de l' dels
per pel - pels
per a per al per a l' per als

6L'estalvi de l'article definit

Se suprimeix l'article en els casos següents:

  • Quan el nom va unit a un adjectiu demostratiu (sempre que aquest no vagi posposat a un nom:
    -aquella dona (però la dona aquella)
  • Quan els dies de la setmana s'usen com a adverbis:
    - Diumenge anàrem al camp.
    - Xavier vindrà dijous.
  • Davant dels infinitius amb valor verbal:
    - Beure alcohol no et resoldrà els problemes.
    - Fumar no és bo per a ningú.
     
    EXCEPCIONS: Hi ha molts infinitius substantivats que, com a tals, admeten l'ús de l'article:
    el berenar, el beure, el deure, el dinar, el dir, el dormir, l'entendre, l'esdevenir, l'esmorzar, l'ésser, l'haver, el menjar, el parlar, el poder, el riure, el saber, el somriure, el sopar, el viure i el voler.
  • Davant de la conjunció que:
    - Que anem a sopar no vol dir res.
    - Que em digues estes coses em fa il·lusió.
    Però l'article és correcte davant del relatiu que quan s'usa en oracions substantives de relatiu neutres o en adjectives amb elisió del substantiu:
    - No sap el que diu.

    - Porta'm el llibre que hi ha damunt de la taula i el (llibre)que es troba damunt del llit.
    - Aniràs en el tren de les quatre o en el (tren) que ix a les set?
  • Quan en lloc de el meu, el teu, el seu, d'ells s'usen els possessius mon, ton, son, llur
  • Davant el nom Déu: Déu Pare
  • En títols de llibres: Història de Catalunya, Gramàtica catalana.
  • En indicacions: Entrada, Sortida...
  • En alguns tipus d'enumeracions: infantesa, maduresa, vellesa...

7Alguns topònims duen l'article definit