enllaç cap a la nova Enxaneta

L'adverbi i les locucions adverbials

1 definició

Categoria gramatical o lexical invariable que serveix per a modificar el significat d'un adjectiu, d'un verb, d'un altre adverbi, d'un predicat o d'una oració, ampliant-la, precisant-la o matisant-la.

Exemples: molt
• Corre molt. (modifica un verb)
• Així és molt bonic. (modifica un adjectiu)
• Corre molt de pressa. (modifica un adverbi)

2 Funció

Els adverbis pròpiament dits (adverbis de manera) juguen respecte al verb el mateix paper que els adjectius respecte al nom: així com per mitjà dels adjectius fem distincions com paper blanc, paper negre, etc. , així mateix per mitjà d'aquests adverbis fem distincions com caminar lentament, caminar ràpidament, etc.

De fet la immensa majoria dels adverbis de manera són mots derivats d'adjectius:
• d'un caminar (nom) diem que és lent (adjectiu);
• d'un que camina (verb) diem que ho fa lentament (adverbi).

L'adverbi i les locucions adverbials fan la funció de complement circumstancial (de lloc, de manera, de temps.)

3 adverbis i locucions adverbials de MANERA:

• Els adverbis acabats en -ment són derivats dels adjectius corresponents afegint aquesta terminació a la forma femenina de l'adjectiu.

adjectiu femení + ment = adverbi

mal -> mala -> malament...

comú - comuna - comunament
cortès - cortesa - cortesament
mal - mala - malament
ràpid - ràpida - ràpidament
sobtós - sobtosa - sobtosament
violent - violenta - violentament
viu - viva - vivament

admirable - admirablement
breu - breument
constant - constantment
continu - contínua - contínuament
feliç - feliçment
freqüent - freqüentment

• Ultra els adverbis en -ment, la llengua posseeix com a adverbis de manera d'altres com:

així, com, bé, millor, pitjor, ensems, corrents...

adverbis:

així, bé/ ben, com, corrents, ensems (juntament), exprés, millor, pitjor...

locucions adverbials:

a bell doll (en abundància)
a bell ull (sense comptar ni mesurar)
a bon dret (amb justícia)
a borbolls (tumultuosament)
a cau d'orella (en veu baixa i a prop d'orella)
a collibè (portar algú a coll, a les espatles)
a contracor (a disgust)
a cop calent (de seguida)
a corre-cuita (de presa)
a dojo, a dolls (en gran quantitat)
a dreta llei (justament)
a frec (a prop, arran)
a l'engròs (en quantitat)
a la babalà (inconscientment)
a la bestreta (anticipadament)
a la impensada (de manera imprevista)
a la valenta (amb atreviment)
a les fosques
a les palpentes (caminar a cegues amb l'ajut de les mans)
a manes plenes (abundantment)
a penes
a poc a poc (lentament)
a rodolons (rodolant)
a rossegons (arrossegant-se)
a tort i a dret (sense mirar si és amb raó o sense, sense reflexió)
a ull nu (a simple vista)
a ulls clucs (a cegues)
amb prou feines (amb penes i treballs)
amb prou feines (amb penes i treballs)
cama ací cama allà (a cavall)
cames ajudeu-me (corrents)
d'amagat, d'amagatons, d'amagatotis (ocultament)
d'antuvi, de bel antuvi (d'entrada, en primer lloc)
de bat a bat (obert completament)
de bell nou (novament, per segona vegada)
de biaix (diagonalment)
de bon cor (sense malícia)
de bracet (agafat pel braç)
de bursada (de sobte, d'un plegat)
de cop, de cop i volta (de sobte)
de debò (veritablement)
de fit a fit (mirar fixament)
de franc (gratuïtament)
de gom a gom (ple completament)
de mal grat (amb mala voluntat)
de puntetes (sigil·losament)
de sotamà (d'amagat)
de trascantó (d'improvís)
de valent (en quantitat)
en dejú (sense haver menjat)
en doina (fet anar d'una part a l'altra)
en orri (a doll, en doina)
en un no res (en un moment)
fil per randa (explicar quelcom detalladament)
sense embuts (sincerament)
sense solta ni volta (sense interès, sense gràcia)
xino-xano (lentament);

4 adverbis i locucions adverbials de QUANTITAT:

Compte! Sovint s'usa inadequadament el pronom res en compte de l'adverbi gens.
— És molt lleuger. No pesa gens.
— Aquesta balança és espatllada. No hi podràs pesar res.

Compte! L'adverbi tant pren la forma tan quan modifica (i precedeix) un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial.
— No mengis tan de pressa!

• Principals adverbis de quantitat:

quant, molt, poc...

• Principals adverbis de quantitat:

almenys, bastant, força, gaire, gairebé, gens, més, menys, massa, mig, molt, només, poc, poc, prou, quant (NO quan - adverbi de temps), quasi, que (exclamatiu: Que bonic!), solament, tant...

• Principals locucions adverbials de quantitat:

al més, al menys, d'allà més, de més, de menys, gens ni mica, no gaire, qui-sap-lo (Han cobrat qui-sap-lo per fer aquest informe), un poc, un xic, una mica...

5 adverbis de LLOC:

Compte! Molts adverbis de lloc admeten l'anteposició de la preposició a.
— a dalt, a baix, a dins, a fora, a prop,...

Compte! L'adverbi on pot introduir oracions interrogatives indirectes:
— No mengis tan de pressa!

• Principals adverbis de lloc:

aquí, ací, allà, allí...

• Principals adverbis de lloc:

on, ací, allà, allí, amunt/ avall, aquí, arreu/ enlloc, avant, baix/ dalt, dalt/ baix, davant/ darrere, dins/ fora, ençà, endavant/ endarrere, endins/ enfora, enlaire/ ensota, enllà, enlloc/ arreu, enrere, fora/ dins, lluny/ prop, onsevulla, pertot, prop/ lluny, sobre/ sota...

• Principals locucions adverbials de lloc:

a baix, a dalt, a dins, a fora, a la dreta/ a l'esquerra, a la vora, a mig aire, a prop, al capdamunt, al capdavall, al damunt, al darrere, al davant, al voltant, als afores...

6 adverbis i locucions adverbials de TEMPS:

Compte! Molts adverbis de temps admeten l'anteposició de la preposició a.
— a dalt, a baix, a dins, a fora, a prop,...

Compte! L'adverbi on pot introduir oracions interrogatives indirectes:
— No mengis tan de pressa!

• Principals adverbis de temps:

quan, ara, abans, després, encara, aviat...

• Principals adverbis de temps:

abans, ahir, aleshores, alhora/ ensems, anit, antany, ara, aviat, avui, demà, després, encara, enguany, ensems/ alhora, entretant, ja, jamai, llavors, mai, mentrestant, quan (NO quant - adverbi de quantitat), sempre, sovint, tard...

• Principals locucions adverbials de temps:

a. generals

a l'instant, a vegades, d'ençà, de seguida, de tant en tant, de vegades, entretant, mai més, mai més, mentrestant, per endavant, tot seguit, tothora...

b. referent a dies:

a la matinada, a la tarda, a mig matí, a mig-dia, a trenc d'alba, a trenc d'alba, abans-d'ahir, ahir, al capvespre, al capvespre, al foscant de la nit, al matí, al vespre, anit, avui, de bon matí, de dia, de jorn, de nit, de sol a sol, dejorn, demà, demà passat, demà passat, despùs-d'ahir, despús-demà, entre dos llostres (a l'hora crepuscular tant del matí com del vespre), l'endemà...