enllaç cap a la nova Enxaneta

el mode subjuntiu

activitat núm. :: 78

Completa les frases següents amb el subjuntiu del verb entre parèntesis:

 

dificil
Vols que  (anar - ells) a comprar el diari?  Volies que (anar - ells) a comprar el diari?  
La mestra no vol que (riure - ells) a classe.  La mestra no volia que (riure - ells) a classe.  
Us dic que no us (moure) d'aquí!  Us vaig dir que no us (moure) d'aquí!  
Voldrà que les nenes  (conèixer) molta gent.  Volia que les nenes  (conèixer) molta gent.  
He volgut que els nens  (tenir) aquestes joguines.  Vaig voler que els nens  (tenir) aquestes joguines.