enllaç cap a la nova Enxaneta

Ser versus estar

activitat núm. :: 119

Escriu en els espais buits la forma apropiada dels verbs ser o estar

 

dificil
On les claus?  
En Joan  al parc.  
En Pere  al cinema.  
Ja  (nosaltres) a València.  
Vaig una setmana a Barcelona.  
A les nou (jo - futur) al despatx.  
Ja no visc a Barcelona. Fa un any que  a Figueres.  
No sabem on  en Xavi.  
En Lluís (hi treballa) a la Ford.  
Abans vivíem al Poblenou, però ara  a l'Eixample.