enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies m n i ny

activitat núm. :: 34

Omple els buits de les frases següents amb la grafia adient:

 

dificil

• L'altre dia l'A a ens va explicar un co te que ens va co oure molt. 
• L'Assu ta se pre està e feinada. 
• Les circu stàncies actuals són i illorables: cal fer el ca vi i ediatament. 
• Es van co fondre i volien e benar el braç de l'i fant en co tes del meu. 
• Era i ocent, però hi havia les seves empre tes a la impre ta. 
• L'ate tat va ocórrer al xa frà on hi ha el gi às. 
• Han e presonat el co table a causa d'un presu te robatori. 
• La Ge a venia aigua en co tes de llet. 
• Aquell co te tenia un co te corrent que i pressionava.