enllaç cap a la nova Enxaneta

evitem confusions

activitat núm. :: 157

Completa les frases següents amb l'expressió més adequada de les dues que us proposem en cada cas.
(Curs de llengua Catalana Nivell C):

 

dificil
de la seva classe / que correspongui:
El Ministeri Fiscal sol·licitarà que s’imposi a l’infractor la pena   .
Aquest és el telescopi més gran  
mentre / mentre que:
L’home va participar en el robatori,   la seva germana se’n va mantenir al marge.
Ha de prevaler la presumpció d’innocència,   no es demostri el contrari.
posat que / atès que:
  hi hagués indicis de delicte, el fiscal obriria diligències contra l’empresari.
  s’ha anul·lat la resolució impugnada, cal deixar sense efecte la sanció.
tota vegada que / ja que:
Denunciarem públicament qualsevol acció   la considerem injustificada.
Haureu d’assumir tots els costos   l’entitat asseguradora no preveu fer-se’n càrrec.
sota / baix:
S'ha tacat tot de dalt a   .
Els han condemnat a desallotjar el local   advertiment de llançament en cas que no ho facin.
per complet / per complert:
Un vehicle s’ha cremat   i tres més han resultat afectats pel foc.
El jutge ha donat   el tràmit requerit.
amb aquesta fi / amb aquest fi:
No podien preveure que ensopegarien   tan terrible.
No s’admetran ingerències exteriors, i   s’ha creat una nova normativa.
arran / arrel:
Tots els canvis s’han produït   del decret de descentralització.
L’   del problema del canvi climàtic l’hem de buscar en la contaminació ambiental.

Curs de llengua Catalana Nivell C