enllaç cap a la nova Enxaneta

l'indicatiu present

indicatiu present:
I-a conj.II-a conj.III-a conj. (purs)III-a conj. (incoatius)
cant-operd-odorm-oserv-eix-o
cant-esperd-sdorm-sserv-eix-es
cant-aperddormserv-eix
cant-emperd-emdorm-imserv-im
cant-euperd-eudorm-iuserv-iu
cant-enperd-endorm-enserv-eix-en