enllaç cap a la nova Enxaneta

noms femenins, noms masculins

1 substantius variables:

Els substantius variables són aquells que tenen una forma per al masculí i una per al femení.

Regla general: El femení es forma afegint una -a al masculí: nen ➝ nena

• L'arrel sofreix en alguns casos modificacions de l'última consonanten afegir una -a

p -> ba llop -> lloba
t -> da nebot -> neboda, cunyat -> cunyada
c -> ga amic -> amiga
f -> va serf -> serva
s -> ssa gos -> gossa, ós -> óssa
u -> va jueu -> jueva, esclau -> esclava
l -> l·l Marcel -> Marcel·la

• Els masculins acabats en -e, -o, -u àtones canvien aquests vocals per una -a.

alumne - alumna, monjo - monja, europeu - europea

• Els masculins acabats en vocal tònica afegeixen una -n davant el sufix femení

lleó ➝ lleona

• Professions: -òleg al masculí -òloga al femení:

geòleg - geòloga

-a al femení -ot al masculí:

abella -> abellot

• Sufix femení -essa:

abat -> abadessa

• Sufix femení -ina:

gall - gallina

• Sufix femení -iu:

actor - actriu

Observació: el masculí d'aquests mots acaba en -or

• Hi ha masculins i femenins que tenen una arrel diferent (lexema diferent):

home - dona

2 substantius invariables::

Mantenen la mateixa forma per als dos gèneres: el masculí i el femení.

• Mots acabats en -aire, -arca, -cida, -ista, -ta:

drapaire, monarca, parricida, violinista, patriota...

• Noms que provenen d'adjectius:

belga, noble..

• Altres noms invariables:

rossinyol, màrtir...

• Noms invariables que canvien de significat segons el gènere:

el canal (la via d'aigua) la canal (canonada, conducte)

el canalla (traïdor) la canalla (mainada)
el clau (de clavar) la clau (d'obrir, notació musical)
el còlera (epidèmia) la còlera (ràbia)
el coma (estat d'un malalt) la coma (signe de puntuació)
el cremallera (ferrocarril) la cremallera (barra dentada, fermall)
un editorial (article de diari) una editorial (empresa de publicacions)
el fi (finalitat, objectiu) la fi (acabament, final)
el guia (persona) la guia (llibre)
el llum (aparell) la llum (claror)
un ordre (contrari de desordre) una ordre (manament)
el paleta (ofici) la paleta (pala petita)
el planeta (astre) la planeta (destí d'una persona)
el pols (batec) la pols (partícules)
el post (terme militar) la post (peça de fusta)
el pudor (reserva pel que fa al sexe) la pudor (mala olor)
el salut (salutació) la salut (estat físic)
el son (una dormida) la son (ganes de dormir)
el terra (sòl, paviment) la terra (esfera terrestre, camp, sorra...)
el vall (excavació, rasa) la vall (d'un riu)

3 cal tenir en compte:

Masculins:
els afores els espinacs el marge
un anell un estratagema els narius
un avantatge el front un ordre (religiós...)
els bacteris un full (foli) un orgue
el compte un interrogant el pebre
el deute un interviu el pendent
el dot el ioga el senyal
el dubte el llegum els tèrmits
un escafandre el lleixiu el titella
     
Femenins:
les alicates la dent una olor
una allau la destrossa les postres
una amargor una esplendor la remor
una anàlisi, una àncora la frescor la resplendor
una aroma la gla la resta
una au la grip la sidra
la calor la icona la síncope
la claror la marató la síndrome
la cercavila la nespra la suor

Topònims: són femenins els noms d'aquests rius: la Garona, la Gavarresa, la Muga, la Noguera, la Sénia, la Tet, la Tordera, la Valira...

4 noms que admeten masculí i femení: