enllaç cap a la nova Enxaneta

els verbs

Els verbs catalans, atenent les alteracions que poden sofrir en la seva forma, es divideixen en tres conjugacions:

 

I-a conjugació: els verbs acabats en ar  open

Tots els verbs de la primera conjugació (llevat anar i estar) es conjuguen com cantar. Però hi ha alguns verbs que canvien de radical:

carc->qu   toco -> toques toquis
çarç->c   caço -> caces cacis
garg->gu   plego -> plegues pleguis
jarj->g   menjo -> menges mengis
guargu->   enaiguo -> enaies
quarq->   obliquo -> oblies
ear
iar
oar
uar
i
is
in

->
ï
ïs
ïn
  menyspreïs
canviïs
lloïs
evacuïs

II-a conjugació: els verbs acabats en er i re així com els verbs dir i dur.

III-a conjugació els verbs acabats en ir llevat dir.  open

Els verbs incoatius són un nombrós grup de verbs del grup III que, en la conjugació del present d'indicatiu el present de subjuntiu i del imperatiu, adjunten a l'arrel un element anomenat increment (-eix-).

 

taula recapitulativa

 

A continuació donem la conjugació d'alguns verbs model al:

indicatiu present:
I-a conj. II-a conj. III-a conj. (purs) III-a conj. (incoatius)
cant-o perd-o dorm-o serv-eix-o
cant-es perd-s dorm-s serv-eix-es
cant-a perd dorm serv-eix
cant-em perd-em dorm-im serv-im
cant-eu perd-eu dorm-iu serv-iu
cant-en perd-en dorm-en serv-eix-en
indicatiu imperfet:
I-a conj. II-a conj. III-a conj.
cant-ava perd-ia dorm-ia
cant-aves perd-ies dorm-ies
cant-ava perd-is dorm-ia
cant-àvem perd-íem dorm-íem
cant-àveu perd-íeu dorm-íeu
cant-aven perd-ien dorm-ien
indicatiu passat simple:
I-a conj. II-a conj. III-a conj.
cant-í perd-í dorm-í
cant-ares perd-eres dorm-ires
cant-à perd-é dorm-í
cant-àrem perd-érem dorm-írem
cant-àreu perd-éreu dorm-íreu
cant-aren perd-eren dorm-iren
indicatiu futur:
I-a conj. II-a conj.(re) II-a conj.(er) III-a conj.
cant-ar-é perd-r-é tem-er-é dorm-ir-é
cant-ar-às perd-r-às tem-er-às dorm-ir-às
cant-ar-à perd-r-à tem-er-à dorm-ir-à
cant-ar-em perd-r-em tem-er-em dorm-ir-em
cant-ar-eu perd-r-eu tem-er-eu dorm-ir-eu
cant-ar-an perd-r-an tem-er-an dorm-ir-an
condicional:
I-a conj. II-a conj.(re) II-a conj.(er) III-a conj.
cant-ar-ia perd-r-ia tem-er-ia dorm-ir-ia
cant-ar-ies perd-r-ies tem-er-ies dorm-ir-ies
cant-ar-ia perd-r-ia tem-er-ia dorm-ir-ia
cant-ar-íem perd-r-íem tem-er-íem dorm-ir-íem
cant-ar-íeu perd-r-íeu tem-er-íeu dorm-ir-íeu
cant-ar-ien perd-r-ien tem-er-ien dorm-ir-ien
subjuntiu present:
I-a conj. II-a conj. III-a conj. (purs) III-a conj. (incoatius)
cant-i perd-i dorm-i serv-eix-i
cant-is perd-is dorm-is serv-eix-is
cant-i perd-i dorm-i serv-eix-i
cant-em perd-em dorm-íem serv-im
cant-eu perd-eu dorm-íeu serv-iu
cant-in perd-in dorm-ir-ien serv-eix-in
subjuntiu imperfet:
I-a conj. II-a conj. III-a conj.
cant-és perd-és dorm-ís
cant-essis perd-essis dorm-issis
cant-és perd-és dorm-ís
cant-éssim perd-éssim dorm-íssim
cant-éssiu perd-éssiu dorm-íssiu
cant-essin perd-essin dorm-issin
imperatiu:
I-a conj. II-a conj. III-a conj. (purs) III-a conj. (incoatius)
cant-a perd dorm serv-eix
cant-i perd-i dorm-i serv-eix-i
cant-em perd-em dorm-im serv-im
cant-eu perd-eu dorm-iu serv-iu
cant-in perd-in dorm-in serv-eix-in
participi:
  I-a conj. II-a conj. III-a conj.
masculí singular: cant-at perd-ut dorm-it
masculí plural: cant-ats perd-uts dorm-its
feminí singular: cant-ada perd-uda dorm-ida
feminí plural: cant-ades perd-udes dorm-ides
gerundi:
I-a conj. II-a conj. III-a conj.
cant-ant perd-ent dorm-int